Joint declaration of endorsement for Global Evaluation Agenda 2016-2020 GEA2020

  • Following to the Call of Proposals 2016 under EvalPartners Peer-to-Peer Grants Programme, the Partnership comprising RoSE – Romanian Society of Evaluators, ASPE- Albanian Society of Programme Evaluation and KEN – Kosovo Evaluators’ Network, has been awarded to implement on behalf of the Europe Region the Project ARK2GEA -“Transnational Cooperation Romania-Albania-Kosovo Evaluation Towards the Implementation of the Global Agenda 2016-2020“. This project provides the opportunity for our professional organizations of evaluators of three European countries to join forces for supporting the achievement of the inspiring vision of Global Agenda for Evaluation 2016-2020 (GEA2020) and to widespread its ownership in Romania, Albania, Kosovo and beyond. For more information, please see the Joint_statement_or_declaration_on_gea_2020.pdf

Deklarata e perbashket e mbeshtetjes dhe miratimit te GEA 2020

Menjëherë pas Thirrjes për Aplikime 2016 në kuadër të Programit të Granteve “Peer-to-Peer” nga EvalPartners, partneriteti i përbërë nga Shoqata Rumune e Vlerësuesve – RoSE, Shoqata Shqiptare për Vlerësim të Programeve – ASPE dhe Rrjeti Kosovar i Vlerësimit ­– KEN,  u përzgjodh të implementojnë projektin ARK2GEA “Bashkëpunimi Transnacional Rumani-Shqipëri-Kosovë drejt implementimit të Agjendës Globale të Vlerësimit 2016-2020”. Ky projekt ofron mundësi për organizatat tona profesionale të vlerësimit të tre vendeve evropiane, për t’i bashkuar forcat për të mbështetur arritjen e vizionit të Agjendës Globale të Vlerësimin 2016-2020 (GEA2020) si dhe për të përhapur njohuritë e saj në Rumani, Shqipëri, Kosovë dhe më gjerë. Per me teper informacione, ju lutem lexoni DEKLARATA E PËRBASHKËT E MBËSHTETJES DHE MIRATIMIT (Albanian translation)

Albanian Society of Program Evaluation (ASPE) has been awarded for a new project submitted under the Call for proposals 2016 of EvalPartners Peer-to-Peer Grants.

  • Albanian Society of Program Evaluation (ASPE) has been awarded for a new project submitted under the Call for proposals 2016 of EvalPartners Peer-to-Peer Grants. Following a fierce global competition, aimed to select only one project at every continent, the project ARK2GEA “Transnational Cooperation Romania-Albania-Kosovo Evaluation Towards the Implementation of the Global Agenda 2016-2020“, was awarded on behalf Europe Region. The general objective of this Project is to enhance capacities of 3 National VOPEs of Balkan countries (ASPE of AlbaniaRoSE of Romania and KEN from Kosovo), members of IOCE and EvalPartners Network to play strategic roles to enabling environment for evaluation in their countries according to the vision for the future of evaluation profession established by the  Global Evaluation Agenda 2016-2020. For more information, please see the  P2P2016 proposal from Albania – Romania – Kosovo